Osterkampsweg 140 - Stadt Oldenburg
Osterkampsweg 140

Osterkampsweg 140

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung (C) LGN
Netzbezeichnung Montagehöhe Hauptstrahlrichtung Sicherheitsabstand Sicherheitsabstand
[m] [°] horizontal [m] vertikal [m]
D1-UMTS 26,70 80 5,16 0,45
D1-UMTS 26,70 200 5,16 0,45
D1-UMTS 26,70 320 5,16 0,45
Foto 1
Foto 2