Buitenlandse studenten - Stadt Oldenburg
Buitenlandse studenten

Informaties voor buitenlandse studenten

Foto: CvO Universität
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Foto: CvO Universität

Studerenden uit het buitenland moeten zich binnen een week na hun aankomst in Oldenburg inschrijven bij het burgerbureau van de Stadt Oldenburg.

Studerenden uit de lidstaten van de Europese Unie, de EER-staten (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en Zwitserland kunnen zonder visum het land binnenkomen. Studerenden uit andere landen (derde landen) moeten voordat ze het land binnenkomen een visum aanvragen bij de verantwoordelijke Duitse vertegenwoordiging in het buitenland. Inwoners van derde landen en Zwitsers hebben bovendien een verblijfstitel nodig, die in het bureau buitenland van de Stadt Oldenburg wordt afgegeven.

Ga voor gedetailleerdere informatie naar onze Duitstalige internetpagina's »

Meer informatie

Informatie over de studie krijgt u bij het bureau buitenland van uw universiteit/hogeschool: 

Meer nuttige informatie vindt u bijvoorbeeld ook op de volgende internetpagina's: