Określenie dzisiejszej pozycji

Druga dekada XXI wieku – dziesięciolecie, które diametralnie zmienia świat: powstają nowe potęgi gospodarcze, cyfryzacja rewolucjonizuje naszą codzienność, przeżywamy renesans religii, pluralizację stylów życia i urozmaicanie się społeczeństw.  Prędkość, z jaką dokonują się zmiany, nie zawsze ułatwia ich śledzenie. Oczywiste  jest, że zarówno proste próby ich wyjaśnienia, jak również wzmożona potrzeba bezpieczeństwa nie stanowią już wystarczającego rozwiązania. 

Dlatego od 2010 roku „Spotkania” poświęcają szczególną uwagę sposobowi wyrazu powyższych przemian prezentowanemu przez twórców kultury wywodzących się z dynamicznie rozwijających się społeczeństw, a w szczególności artystów z dziedziny sztuki, która na swój własny sposób może wyrazić zachodzące  zmiany i ustosunkować się do nich. Również eksperci z dziedziny gospodarki i nauki zaoferowali potencjalne wyjaśnienia i spostrzeżenia dotyczące powyższych zjawisk. Tak więc  „Spotkania” cieszyły się w przeszłości dużą popularnością wśród mieszkanców i przyczyniły sie zarówno do wzrostu liczby odwiedzających gości jak i współuczestniczących instytucji kultury.

Duże zainteresowanie wschodnim sąsiadem

Polska i jej scena kultury wzbudza od dawna duży światowy rozgłos. Poza tym, jako kraj, jest dla Niemiec ważnym partnerem gospodarczym w środkowo-wschodnej Europie, a dla wielu branż również atrakcyjnym miejscem inwestycji. W samym tylko Oldenburgu grupa ludzi z polskimi korzeniami  stanowi  drugą co do wielkości społeczność o migracyjnej historii.

Większość Polaków określa niemiecko-polskie stosunki, przez ostatnie 70 lat od zakończeniu II wojny światowej, jako dobre i obserwuje stabilne relacje z niemieckim sąsiadem. Dawniej obciążone stosunki osiągneły dzisiaj poziom przyjacielskiej normalności. Niemcy wyrażają duże zainteresowanie wschodnim sąsiadem, jednak nadal zapotrzebowanie na wiedzę o współczesnej polskiej kulturze i społeczeństwie jest znaczne.

Chcemy, aby „Spotkania” zaprezentowały Polskę, jako kraj w pełni nowoczesny, wraz z jej współczesną sztuką, gospodarczym potencjałem i dużą kreatywnością. Również polityczne wyzwania jakie niosą ze sobą partnerstwo w UE i członkostwo w NATO sprawiają że Polska staje sie ważnym tematem.

Projekt współpracy

„Spotkania” zostały przewidziane jako projekt współpracy z licznymi partnerami, tak aby umożliwić zaprezentowanie szerokiej oferty programowej. Po Chinach (2010) i Połuduniowej Afryce (2012) Miasto Oldenburg ostatnią edycję, która odbyła się w 2014 roku, zadedykowało Turcji.

W przeszłości zostały zeprezentowane dzieła takich artystów plasyków jak Wang Quingsong, Yang Fudong, Ai Weiwei, Wu Ming Zhong, Jürgen Schadeberg, Zanele Muholi czy Jim Rakete, porywające koncerty zespołów i twórców jak Sam Tshabalala, Dear Reader, Defne Sahin, DJ Ipek Ipekcioglu czy Taksim Trio, wykłady Bernhard Jaumann, Feridun Zaimoglu, odczyt konstytucjonalisty Prof. Dr. Hans-Peter Schneider, dyskusje i odczyty filozofa  Dr. Li Wenchao, historyka  Prof. Dr. Dieter Meier i przedsiebiorcy branży tuystycznej Vural Öger, imponujaca produkcja „Hitler w Afryce“ lub też taniec współczesny Ziya Azazi, projekty modowe marki Vakko|Esmod bądź kulinarne przysmaki Kitchen Guerilla.

Podsumowanie dotychczasowych projektów znajdą Państwo tutaj »