Forum Gospodarcze Oldenburg – Polska 2017

Środa, 27 września 2017 r./ w godz. 13.30 do 18.00/udział bezpłatny/Centrala LzO, Berliner Platz 1, 26123 Oldenburg

Gospodarczo Polska jest bardzo dynamicznym krajem z szybko rosnącą stopą wzrostu, a ponadto bardzo zainteresowanym wymianą gospodarczą z Niemcami, czemu mógłby sprzyjać nadchodzący Brexit. Aby wesprzeć tę inicjatywę, 27 września w Centrali LzO w Oldenburgu, odbędzie się Forum Gospodarcze. Ponadto Wydział Gospodarki Miasta i LzO zapraszają przedsiębiorstwa wszystkich branż i instytucje z obszaru Oldenburga i z Polski, do wspólnego spotkania, w celu zaczerpnięcia  informacji - wymiany i , nawiązania i zacieśnienia wzajemnych kontaktów, przygotowania gruntu pod dalszą współpracę. Podczas Forum Gospodarczego uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje o gospodarce, potencjale i szansach na zaangażowanie się w sąsiednim kraju, zwłaszcza o aktualnej sytuacji politycznej i jej wpływie na gospodarkę, a konkretnie o możliwości znalezienia partnera gospodarczego i poznania struktury sprzedażowej sąsiedniego kraju. Wymiana doświadczeń polskich i niemieckich przedsiębiorstw, które już są aktywne w kraju sąsiedzkim, dostarczy informacji o praktycznych aspektach współpracy. Połączone z wykładami warsztaty branżowe z trzech zakresów tematycznych - przemysłu meblowego/projektowania mebli/architektury wnętrz, energii/e-mobilności, jak również sektora motoryzacji - dadzą polskim i niemieckim przedsiębiorstwom pogłębiony wgląd w szczególne wyzwania i potrzeby tych branż.
Równolegle do obrad przedsiębiorcy z Polski jak i obszaru Oldenburga mają możliwość zaprezentowania się i wymiany oraz nawiązania kontakty.

Informacje i zgłoszenia: Wydział Wsparcia Gospodarki, Oldenburg.
Kontakt: kathrin.siemer(at)stadt-oldenburg.de a także +49 441 235 2818