Ad Spectatores

Założony w 2000 r., a dzisiaj największy prywatny teatr wrocławski, Ad Spectatores postrzega się jako przestrzeń do nowych dramatycznych i aktorskich eksperymentów. Specjalnie na inaugurację wydarzenia „Polska-Spotkania” zaprezentuje, jako prapremierę - sztukę „Martwe miasto”! Przy okazji odniesie się nie tylko do filmowego klasyka Fritza Langa „Metropolis“ z 1926 r., lecz jednocześnie zbuduje także teatralnie most do wystawy Pawła Książka „Silen Utopa” ».