Biura Spraw Obywateli

Biura Spraw Obywateli: Pierwszy adres kontaktowy dla wszystkich nowych mieszkańców

Biura Spraw Obywateli Śródmieście i Północ to pierwsze adresy kontaktowe dla Państwa jako nowych mieszkańców miasta Oldenburg.

Zapamiętaj! W przeciągu tygodnia od przybycia należy zameldować się w Biurze Spraw Obywateli

Tutaj można zameldować siebie i swoją rodzinę. Należy w tym celu zabrać ze sobą dowód osobisty/paszport/dokument potwierdzający tożsamość.

Należy pamiętać o zameldowaniu wszystkich członków rodziny, którzy przeprowadzili się do Oldenburga: Jeśli wśród nich są małe dzieci, które nie posiadają jeszcze dokumentu tożsamości, należy okazać książeczkę rodzinną/akty urodzenia.

Należy przerejestrować również pojazdy mechaniczne na numery rejestracyjne Oldenburga. W tym celu należy dostarczyć kompletną dokumentację pojazdu, numer rejestracyjny i odpowiednie sprawozdania z przeglądów potwierdzające bezpieczeństwo w ruchu drogowym i obsłudze pojazdu.

Zgodnie z ustawą meldunkową Dolnej Saksonii/ zarządzeniem o dopuszczeniu pojazdu do ruchu rejestracji należy dokonać w przeciągu tygodnia od przybycia do miasta. Przekroczenie ustawowego okresu rejestracji skutkuje niestety wdrożeniem postępowania mającego na celu nałożenie grzywny.

Ważne wnioski i informacje

Ponadto w Biurach Spraw Obywateli otrzymają Państwo różnorodne informacje, które mogą być pomocne podczas pierwszych dni pobytu w Oldenburgu:

  • np. informacje o wnioskach o wystawienie zaświadczenia o niekaralności i dokumenty uprawniające do odbycia badań,
  • uwierzytelnienia urzędowe i przedmioty znalezione (Biuro Spraw Obywateli Śródmieście),
  • wnioski o wywóz śmieci lub zmianę wywozu śmieci,
  • oraz sprzedaż kart na zgłaszanie odpadów przestrzennych lub worków na śmieci.
  • Wniosek o zmianę prawa jazdy, np. przepisanie na niemieckie zezwolenie, można złożyć w Biurze Spraw Obywateli Północ.

Kontakt

Biuro Spraw Obywateli Śródmieście

Bürgerbüro Mitte
Pferdemarkt 14
26121 Oldenburg

Bürgerbüro Mitte »

Biuro Spraw Obywateli Północ

Bürgerbüro Nord
Stiller Weg 10
26121 Oldenburg

Bürgerbüro Nord »

Dalsze informacje

Telefonicznie informacje udzieli Państwu Biuro Informacji Miasta Oldenburg. Biuro Informacji dostępne jest pod numerem telefonu +49 441 235-4444 (porady w języku niemieckim).

Zuletzt geändert am 6. September 2022