Wspieranie nauki języka w ramach dziennej opieki nad dziećmi

Wspomaganie nauki języka we wczesnych latach dzieciństwa

Wspomaganie nauki języka w przedszkolach i świetlicach z całodzienną opieką

Przedszkola i świetlice z całodzienną opieką są dla wielu dzieci pierwszym miejscem opieki poza domem rodzinnym. Dla dzieci ze środowisk migracyjnych może to oznaczać, że po raz pierwszy będą miały styczność z nowym językiem.

Nauka języka w przedszkolach i świetlicach z całodzienną opieką odbywa się w formie zabawy: np. podczas czytania, poprzez śpiewanie piosenek lub zabawy grupowe. Prosimy kierować zapytania do przedszkoli i świetlic z całodzienna opieką, jakie inne możliwości wspomagania nauki języka oferują i czy mogą Państwo być pomocni w procesie nauki.

Podczas zgłaszania dziecka do szkoły sprawdzane jest, czy dziecko opanowało znajomość języka niemieckiego w stopniu wystarczającym, aby móc uczestniczyć w lekcjach. Jeżeli Państwa dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy w nauce języka, wówczas otrzyma wsparcie na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole. Taka pomoc udzielana jest najczęściej przez nauczycieli szkoły podstawowej w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

Zuletzt geändert am 19. Februar 2021