Wspieranie nauki języka w szkole

Wsparcie nauki języka/Zajęcia lekcyjne

W razie potrzeby w celu polepszenia znajomości języka niemieckiego wśród dzieci i młodzieży ze środowisk migracyjnych, w szkołach w Oldenburgu oferowane są środki wsparcia.

W maju na rok przed rozpoczęciem nauki w pierwszej klasie podstawowej należy zapisać dziecko do właściwej szkoły podstawowej. Podczas zgłaszania dziecka do szkoły sprawdzane jest, czy dziecko opanowało znajomość języka niemieckiego w stopniu wystarczającym, aby móc uczestniczyć w lekcjach. W razie potrzeby na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole będzie mogło ono uczestniczyć w programie wspierającym naukę języka. Nauczanie języka przeprowadzane jest najczęściej w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza przez nauczycieli szkoły podstawowej.

Jeżeli znajomość języka niemieckiego nie jest wystarczająca, aby dziecko brało udział w ogólnych zajęciach lekcyjnych, może ono uczęszczać na zajęcia do klasy uczącej się języka. Wtedy, zazwyczaj przez rok, nie chodzi ono na wszystkie zajęcia szkolne, lecz na intensywne lekcje nauki języka. Od 2011 roku klasy uczące się języka oferowane są w szkołach średnich Eversten, Osternburg, Alexanderstraße oraz w szkole głównej Kreyenbrück.

Inne środki wsparcia

  • W wielu szkołach odbywają się dodatkowe lekcje niemieckiego jako języka obcego.
  • Wyniki z nauki języka angielskiego jako drugiego języka obcego można zastąpić niekiedy przez lekcje w języku ojczystym.
  • Organizowane są projekty w celu wsparcia nauki języka, takie jak projekt „Rucksack II“.

Proszę dowiadywać się o programach wsparcia nauki bezpośrednio w szkole. Porad udziela również Referat ds. Szkół i Edukacji (Amt für Schule und Bildung) ».

Zuletzt geändert am 6. September 2022