Kobiety ze środowisk migracyjnych

Informacje dla kobiet ze środowisk migracyjnych

Kobiety ze środowisk migracyjnych muszą zmierzyć się ze szczególnymi wyzwaniami. Specjalne środki wsparcia i porady dla kobiet ze środowisk migracyjnych ujęliśmy na naszych niemieckich stronach internetowych. Tam znajdą Państwo przykładowo dane kontaktowe poradni dla związków międzynarodowych. Jeżeli grozi Pani przymusowe zamążpójście, proszę przyjąć naszą pomoc! Dane kontaktowe jednostek organizacyjnych udzielających pomocy znajdą Panie również na naszych niemieckich stronach internetowych.

W celu przejścia do niemieckojęzycznych stron dla kobiet », proszę kliknąć na link.

Zuletzt geändert am 6. Dezember 2021