Opieka dzienna nad dziećmi

Opieka dzienna nad dziećmi

Stworzenie solidnych warunków ramowych dla dzieci i młodzieży, umożliwiających udane dorastanie, to jeden z głównych celów miasta Oldenburg. Zaplanowane i już po części zrealizowane kroki opisano w skrócie w koncepcji rozbudowy oferty opieki dziennej nad dziećmi w mieście Oldenburg oraz w kontynuacji koncepcji. Do kroków tych należy poprawa świadczeń dla rodzin.

Informacje o opiece dziennej dla dzieci

Informacje o opiece dziennej dla dzieci to moduł online » informujący o wszystkich tematach związanych z opieką dzienną dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat.

Strona informuje o nowych rozwiązaniach w zakresie opieki dziennej nad dziećmi - zarówno o otwarciu nowej placówki opieki nad dziećmi, jak też ważnych zmianach w uregulowaniach prawnych. W tym miejscu znajdą Państwo również informację o wolnych miejscach w placówkach opieki nad dziećmi, które nie znalazły chętnych wśród osób zapisanych na listy oczekujących na miejsca.

Strona opieka podczas ferii i wakacji » informuje o możliwości opieki nad uczniami podczas dni wolnych od nauki.

Mapa » pokazuje zarys ogólny sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi w Oldenburgu. Tutaj można sprawdzić, który żłobek lub które przedszkole znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania. 

Kontakt/Biuro ds. opieki dziennej nad dziećmi

Kompetentni pracownicy biura ds. opieki dziennej nad dziećmi » chętnie udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi.

Zuletzt geändert am 24. März 2021