Oldenburg-Pass

Oszczędzanie z paszportem oldenburskim (Oldenburg-Pass)

Paszport oldenburski zapewnia jego właścicielowi zniżki, przykładowo przy zakupie wejściówek lub uiszczaniu składek członkowskich.

Listę możliwych zniżek znajdą Państwo na stronie internetowej: Instytucje uznające paszport oldenburski » (PDF, 1,1 MB)

Dostępna jest ona także w Biurze ds. Obywateli i w Biurze Agendy.

Mieszkańcy Oldenburga otrzymujący zasiłek dla bezrobotnych II, zasiłek socjalny, zasiłek podstawowy, zasiłek mieszkalny, zasiłek socjalny lub azylanci.

Gdzie mogę otrzymać paszport?

Co muszę przynieść?

Aktualne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku (zasiłku dla bezrobotnych II, zasiłku socjalnego, zasiłku podstawowego, zasiłku mieszkalnego, zasiłku na utrzymanie albo zasiłku na podstawie ustawy o świadczeniach dla azylantów) prosimy przedłożyć wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość (na przykład dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) w Biurze ds. Obywateli Śródmieście. Młodzież w wieku do 16 lat składa wniosek o przyznanie paszportu wspólnie z rodzicem/ustawowym opiekunem.

Agenda 21 – grupa projektu „paszport oldenburski“

„Paszport oldenburski” powstał w 2003 roku z inicjatywy działającej w czynie społecznym grupy projektowej „Agenda 21”. Grupa ta zajmuje się promocją i udzielaniem informacji, jak również pozyskiwaniem sponsorów. Stara się ona o systematyczne zwiększenie grona sponsorów i wspierających oraz utrzymuje ścisły kontakt z właściwymi urzędami. Osoby zainteresowane wsparciem jej pracy, proszone są o kontakt z Biurem Agendy.

Agenda 21 to sojusz działaczy Organizacji Narodów Zjednoczonych, w ramach którego w myśl hasła „myśleć globalnie, działać lokalnie”, angażują się na całym świecie ludzie pragnący zrównoważonego rozwoju – od roku 1997 również w Oldenburgu.

Zuletzt geändert am 22. Mai 2024